• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 350 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Ledig stilling - Drilling Quality Lead

Vi søker en Drilling Quality Lead som skal jobbe med kvalitetsplaner og kvalitetsoppfølging innen boring og brønn. Søknadsfrist er 23. mars.

Del 2 - Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 2:4, Karstifiserte karbonater. Estimater viser at rundt halvparten av verdens reserver av olje og gass finnes i oppsprukket karbonatbergarter. Disse kan være kjemisk oppløst, eller karstifisert. For første gang i norsk sokkels historie skal Lundin Norway i sommer produsere olje og gass fra karstifiserte karbonater.

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 1:4, Oppsprukket grunnfjell. Det finnes mye granittisk grunnfjell på norsk sokkel. Men skal granitten ha reservoaregenskaper må den være kraftig oppsprukket og ha vært utsatt for forvitring. Til nå er oljeforekomster i grunnfjell ikke ansett som drivverdig. Det håper Lundin å motbevise på Rolvsnes i Nordsjøen.

Sokkelens laveste produksjonskostnad blir enda lavere

Lundin Norway har norsk sokkels laveste kostnad per fat produsert olje. I år skal kostnadene per fat ytterligere ned.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2018:
74-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

Enkel løsning henter verdifull informasjon

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
352
ansatte i Lundin Norway