• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 350 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Reservoaret på Edvard Grieg ble skapt av storflom

For 200 millioner år siden var området der Edvard Grieg-feltet ligger i dag et goldt ørkenlandskap. Flere storflommer tok med seg enorme mengder masse ned dalsidene og avsatte det i en vifteform i dalen. Resultatet av flommens herjinger ble til et godt oljereservoar av konglomerater.

Boreprogrammet på Edvard Grieg ferdigstilt

Alle de 14 planlagte brønnene på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen er ferdigstilt. Samtlige brønner leverer som forventet eller bedre, og programmet er gjennomført under budsjett.

Samler olje- og gassindustrien til innovasjonskonferanse

Nye teknologier og smarte løsninger er avgjørende for at norsk olje- og gassindustri skal kunne fornye og forbedre seg. Den 18. oktober ønsker derfor Lundin Norway og Norsk Petroleumsforening å samle de som jobber med morgendagens løsninger til konferansen Godt tenkt!

Lønnsom leting på norsk sokkel

Oljedirektoratet presenterte ressursrapporten for 2018 i dag. Den viser at det fortsatt er mye igjen å lete etter på norsk sokkel. Og letingen er lønnsom.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2018:
74-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Enkel løsning henter verdifull informasjon

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Studenter på premietur til Nordsjøen

Ørkendynene i Nordsjøen

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
352
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser