• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 350 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 1:4, Oppsprukket grunnfjell. Det finnes mye granittisk grunnfjell på norsk sokkel. Men skal granitten ha reservoaregenskaper må den være kraftig oppsprukket og ha vært utsatt for forvitring. Til nå er oljeforekomster i grunnfjell ikke ansett som drivverdig. Det håper Lundin å motbevise på Rolvsnes i Nordsjøen.

Sokkelens laveste produksjonskostnad blir enda lavere

Lundin Norway har norsk sokkels laveste kostnad per fat produsert olje. I år skal kostnadene per fat ytterligere ned.

Vi jakter unge kloke hoder

Vi leter etter deg som liker utfordringer og som vil lære av de beste. En sommerjobb i Lundin kan gi deg verdifull og relevant erfaring.

Edvard Grieg gir jobb til 800

Driften av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen sikrer om lag 800 arbeidsplasser årlig. Det viser beregninger Menon Economics har gjort for Lundin Norway. Feltet gir dermed en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst ut over inntektene fra selve petroleumsproduksjonen.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2018:
74-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

Enkel løsning henter verdifull informasjon

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
352
ansatte i Lundin Norway