• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 370 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Et moderne oljeeventyr i Nordsjøen

Før 2007 hadde nesten alle avskrevet Utsirahøyden i Nordsjøen som interessant for petroleumsaktivitet. I dag er området det viktigste for ny aktivitet på sokkelen. Nye leteprospekter er under modning, det bores letebrønner, to felt er satt i produksjon og ytterligere to er under utbygging.

Beslutter prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet i Nordsjøen

Lundin Norway og lisenspartner OMV vil gjennomføre prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet. Reservoaret består av oppsprukket forvitret grunnfjell. Det har aldri blitt produsert fra denne type reservoar på norsk sokkel tidligere. Derfor blir testen avgjørende for å kunne modne feltet fram mot en utbygging.

Nå starter utbyggingen av Solveig

I dag leverer vi plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfeltet Solveig i Nordsjøen. Feltet bygges ut som en havbunnsinstallasjon tilknyttet Edvard Grieg-plattformen. TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen.

Bli med og forme et oljeselskap for fremtiden

Ny kompetanse og teknologi kombinert med industrierfaring og solide støttefunksjoner er nøkkelen for å lykkes som oljeselskap i fremtiden. Nå ansetter vi noen av de som skal hjelpe oss å nå de ambisiøse målene vi har satt oss.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2019:
75-95
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Vil du ha sommerjobb hos oss i 2019?

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser