• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 370 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Ledige stillinger i Lundin Norway

På tide med et jobbskifte kanskje? Vi ser etter nye kolleger, og har ledige stillinger innen leting, reservoar, HSEQ, kommunikasjon, HR, innkjøp og borestedsundersøkelser.

To lærlingplasser offshore

Vi søker etter lærlinger innen kjemiprosess og automasjon. Begge lærlinger skal jobbe ved Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Søknadsfrist er 25. januar.

Fant 140 millioner år gamle tenner i letebrønn

I kritt-tiden svømte det en rovfisk i Nordsjøen. Nå har geologer i Lundin Norway funnet fiskens tenner 1800 meter under havbunnen.

Vokser på langsiktig strategi

Hver tredje medarbeider i Lundin Norway er ansatt etter at oljeprisfallet startet i 2014. Til sammen har vi ansatt 140 personer i denne perioden. En langsiktig strategi har muliggjort denne veksten.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2018:
78-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Vil du ha sommerjobb hos oss i 2019?

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser