• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 350 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Vi rekrutterer geologer og geofysikere

Lundin Norway trenger nye folk til leteavdelingen og skal rekruttere geologer og geofysikere til våre kontorer på Lysaker og i Harstad. Hovedoppgavene vil være å identifisere og modne leteprospekter for boring på norsk kontinentalsokkel.

Skal gjøre flere prosjekter lønnsomme

Lundin Norway og TechnipFMC inngår samarbeidsavtale som skal gjøre flere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel lønnsomme. Kompetansen i begge selskapene skal utnyttes bedre for å finne de smarteste løsningene.

Effektiv presisjonsboring på Edvard Grieg-feltet

På de to siste produksjonsbrønnene boret på Edvard Grieg-feltet har et kompetent team hos Lundin Norway løst ekstra utfordringer. A19-brønnen ligger i en type reservoar man ikke har boret horisontale brønner i på norsk sokkel tidligere. Mens A7-brønnen ble boret i et sandsteinslag som noen steder er bare én meter tykt og ligger nesten to kilometer under havbunnen.

Smarte tanker for olje- og gassindustrien

De fleste er enige i at ny teknologi og smarte løsninger er avgjørende for at norsk olje- og gassindustri skal kunne fornye og forbedre seg. Men hva ligger egentlig foran oss? Det ønsker Lundin Norway og Norsk Petroleumsforening å belyse på konferansen Godt tenkt! Meld deg på nå.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2017:
80-85
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

Enkel løsning henter verdifull informasjon

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
352
ansatte i Lundin Norway