• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 370 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Fant 140 millioner år gamle tenner i letebrønn

I kritt-tiden svømte det en rovfisk i Nordsjøen. Nå har geologer i Lundin Norway funnet fiskens tenner 1800 meter under havbunnen.

Rosenberg WorleyParsons skal gjøre modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen

Lundin Norway og lisenspartnerne i lisens PL338 tildeler Stavangerbedriften Rosenberg WorleyParsons en kontrakt for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten gir viktige ringvirkninger lokalt og regionalt, og vil på det meste sikre arbeid til 150 personer.

Vi forbedrer vår egen rekord!

Lundin Norway er blant de mest effektive produksjonsselskap på norsk sokkel. Ingen hadde lavere kostnad per fat produsert i 2017. Og hittil i år har vi forbedret vår egen rekord med mer enn 17%.

Vil du ha sommerjobb hos oss i 2019?

Lundin Norway skal engasjere studenter i sommervikariater innen et bredt spekter av fagdisipliner som er viktig for et oljeselskap. Har du lyst på utfordringer og vil lære av de beste? Da bør du søke nå.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2018:
78-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Alt klart for innovasjonskonferansen Godt tenkt!

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Studenter på premietur til Nordsjøen

Ørkendynene i Nordsjøen

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser