• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 350 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Nye lisenser til Lundin i 24. konsesjonsrunde

Lundin Norway tildeles tre nye lisenser i forbindelse med tildeling i 24. konsesjonsrunde. Lisenstildelingen styrker selskapets posisjon i kjerneområder i Barentshavet.

Lønnsom leting på norsk sokkel

Oljedirektoratet presenterte ressursrapporten for 2018 i dag. Den viser at det fortsatt er mye igjen å lete etter på norsk sokkel. Og letingen er lønnsom.

Tester ny reservoartype i Barentshavet

Lundin Norway har startet forberedelser for å teste en helt ny type oljereservoar i Alta-funnet i Barentshavet. Funnet består av det som kalles karstifiserte karbonater. Om den to måneder lange produksjonstesten blir vellykket vil det være et viktig steg mot en eventuell utbygging, og den kan bidra til å øke ressurspotensialet i Barentshavet betydelig.

Ny idékonkurranse for studenter

For tredje år på rad arrangerer vi konkurransen "Vis oss ideen din". Studenter inviteres til å komme med ideer som kan gjøre vår industri mer effektiv, tryggere, lønnsom eller miljøvennlig. Vinneren får en offshoretur med omvisning på Edvard Grieg-plattformen.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2018:
74-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Enkel løsning henter verdifull informasjon

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Studenter på premietur til Nordsjøen

Ørkendynene i Nordsjøen

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
352
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser