• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 370 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Nå starter fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen

Myndighetene ga 15. mai den formelle godkjenningen til andre fase av utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup. Byggingen av feltets plattform nummer 5 starter i Haugesund.

Robotikkelever får verdifullt utstyr fra Lundin Norway

Når kunstinstallasjonen som har stått i resepsjonen til Lundin de siste årene demonteres, skal delene nyttes i utdanningen av fremtidens oljearbeidere.

Et moderne oljeeventyr i Nordsjøen

Før 2007 hadde nesten alle avskrevet Utsirahøyden i Nordsjøen som interessant for petroleumsaktivitet. I dag er området det viktigste for ny aktivitet på sokkelen. Nye leteprospekter er under modning, det bores letebrønner, to felt er satt i produksjon og ytterligere to er under utbygging.

Beslutter prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet i Nordsjøen

Lundin Norway og lisenspartner OMV vil gjennomføre prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet. Reservoaret består av oppsprukket forvitret grunnfjell. Det har aldri blitt produsert fra denne type reservoar på norsk sokkel tidligere. Derfor blir testen avgjørende for å kunne modne feltet fram mot en utbygging.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2019:
75-95
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Vil du ha sommerjobb hos oss i 2019?

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser