• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 370 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Det har blitt lett å overse effektene næringen har for samfunnet

En ny analyse viser at olje- og gassnæringen sysselsetter 225.000 mennesker i Norge. Kristin Færøvik er styreleder i Norsk olje og gass og kunne i dag overrekke olje- og energiministeren den ferske ringvirkningsstudien.

Unngikk ett års forsinkelse gjennom unikt samarbeid

Takket være tett samarbeid og en fleksibel avtale med leverandøren, har Lundin Norway unngått det som kunne bli ett års forsinkelse for utbyggingen av Luno II.

Klimagevinst ved smart bruk av data

Lundin Norway har utviklet et unikt energistyringssystem til bruk på Edvard Grieg-plattformen. Systemet vil gi store besparelser både økonomisk og for klimaet.

Vi tildeler kontrakt for brønnoperasjoner til Rowan Norge

Kontrakten gjelder permanent plugging av fire brønner og boring av tre produksjonsbrønner. I tillegg ligger det en opsjon i kontrakten på ytterligere fire brønner. Arbeidet skal utføres med den oppjekkbare riggen Rowan Viking.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2019:
75-95
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Vil du ha sommerjobb hos oss i 2019?

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser