• Lundin Norway

    er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Men vi er også 370 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Velkommen til Lundin Norway

Rekordstor lisenstildeling for Lundin Norway

Lundin Norway er tildelt andeler i 15 nye letelisenser på norsk sokkel. Dette er det høyeste antallet vi er tildelt i én lisensrunde noensinne. For 9 av disse lisensene tilbys vi operatørskap.

Solid reserveøkning i 2018

Vi økte våre 2P-reserver med nesten 50 millioner fat oljeekvivalenter i løpet av 2018. Det er vesentlig mer enn det vi produserte i løpet av året. Dette er femte år på rad reserveerstatningen er større enn produksjonen.

Vellykket beredskapsøvelse på Edvard Grieg-feltet

Samspillet mellom en rekke beredskapsressurser og -organisasjoner ble satt på prøve da Lundin Norway AS gjennomførte øvelse der scenariet var helikopterhavari offshore.

Norskutviklet radar styrker oljevernberedskapen

Med helt ny radarteknologi for deteksjon av olje på sjøen har Lundin Norway bidratt til et betydelig teknologisprang på norsk sokkel. Vi tror dette blir den rådende teknologien fremover, sier HMS-direktøren i selskapet.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Lundin Norway lisenser på norsk sokkel

Aktuelt fra virksomheten

Forventet produksjon 2018:
78-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Vil du ha sommerjobb hos oss i 2019?

300 millioner år med hydrokarboner

Lundin Norway prosjekter og felt på norsk sokkel

Edvard Grieg

Alvheim, Volund og Bøyla

Brynhild

Johan Sverdrup

Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Praktisk informasjon om helikopterreiser