Edvard Grieg topside på vei til feltet

Slepet av hoveddekksmodulen for Edvard Grieg-plattformen startet fra Stord i går ettermiddag. I løpet av de nærmeste dagene vil ytterligere tre lektere med moduler bli tauet ut til feltet i Nordsjøen. Mer enn 22 000 tonn med stål og utstyr vil utgjøre det ferdige plattformdekket på Edvard Grieg.

Få, om noe, plattformdekk levert til prosjekter i Nordsjøen har hatt mindre gjenstående arbeid på tilsvarende tidspunkt. Edvard Grieg er så komplett at den setter en ny standard. Alt arbeid som er utført før installasjonen forlater kai reduserer behovet for kostbart arbeid offshore tilsvarende.

Tungløftfartøyet Thialf har ankommet feltet og blir nå klargjort for løftene av modulene som til sammen vil utgjøre det 22 000 tonn tunge plattformdekket.

Hoveddekksmodulen som utgjør den nedre delen av plattformdekket er under slep fra Stord o gut til Edvard Grieg-feltet. Både den kombinerte utstyrs- og boligkvartermodulen og prosessmodulen vil i løpet av kort tid bli tauet ut fra henholdsvis Kværner Stord og Aker Solutions Egersund. Sammen med flammetårnet utgjør disse modulene hele plattformdekket.


"Både for Lundin som operatør, og for våre lisenspartnere og andre interessenter er det veldig viktig at vi nå går over i neste fase av prosjektet uten noe gjenstående arbeid. Det har positiv innvirkning på kostnadssiden, men også innen HMS siden vi reduserer behovet for å transportere folk til og fra feltet".

Når modulene er løftet på plass på det bunnfaste stålunderstellet starter arbeidet med å klargjøre installasjonen for produksjon. Kværner bistår Lundin i denne fasen, og de siste månedene har gått med til planlegging av dette arbeidet. Til sammen vil 1200 personer gå i offshore turnus for å sluttføre dette arbeidet.

Edvard Grieg-feltet er et oljefelt i Nordsjøen. Produksjonsstart er forventet i 4.-kvartal 2015, med forventet platå-produksjon på om lag 100 000 fat oljeekvivalenter pr dag.

Lundin Norway er operatør med 50 % eierskap i lisensen PL338. Øvrige lisenspartnere er Wintershall Norway med 15 %, OMV Norway med 20 %, og Statoil med 15 %.