Ny teknologi skal overvåke miljøet ved Edvard Grieg

En nyutviklet radar for deteksjon av olje på havoverflaten skal installeres for utprøving på Edvard Grieg-plattformen. Teknologien har potensiale til å forbedre denne type overvåkning betraktelig. Denne uken besøkte olje- og energiminister Tord Lien bedriften ISPAS utenfor Moss, hvor radaren utvikles.

IMG_4269 Det er et krav at alle oljeplattformer på norsk sokkel har et fjernmålingssystem for deteksjon og kartlegging av eventuell akutt forurensning (olje på sjø). I dag benyttes modifiserte navigasjonsradarer, som i utgangspunktet er beregnet på overvåkning av skipstrafikk, til deteksjon av oljeutslipp. Denne teknologien er begrenset av at det må være bølger for at den skal kunne oppdage olje på havoverflaten.

Den nye radaren benytter en annen målemetode og kan oppdage olje med mye bedre presisjon og rekkevidde selv ved flatt hav. Potensielt kan den måle tykkelse på et eventuelt oljeflak, og på den måten beregne hvor mye olje flaket inneholder.

Radaren har ingen bevegelige deler, og har en elektronisk styrbar antenne som gjør det mulig å "zoome" inn på områder av interesse, og samtidig overvåke området rundt installasjonen.

 

Samarbeid om utvikling
IMG_4272
Utviklingen og kvalifiseringen av den nye OSD (Oil Spill Detection) radaren skjer gjennom et samarbeid mellom ISPAS, Lundin Norway og Statoil. Prosjektet har i tillegg fått midler fra Forskningsrådet gjennom DEMO 2000-programmet for kvalifisering av radaren.

Midlene til DEMO 2000 tildeles over statsbudsjettet, og tirsdag denne uka besøkte olje- og energiminister Tord Lien ISPAS utenfor Moss for å lære mer om mulighetene den nye teknologien gir.

I utgangspunktet er radarteknologien utviklet for militære formål, men man så et potensiale for å tilpasse den til bruk i en offshore oljedeteksjonsradar. Hittil er det gjort flere svært vellykkete tester, både i testbassenger og i sjøen. Neste steg er å installere radaren på Edvard Grieg-plattformen for en fullskala utprøving under reelle forhold. Det er klargjort for installasjon om bord på plattformen, og man tar sikte på å få utstyret på plass i løpet av våren.

Testingen som skal gjøres på Edvard Grieg vil også gi mulighet til en direkte sammenligning mellom konvensjonell og ny teknologi, da den konvensjonelle radaren allerede er montert og i drift på plattformen.

IMG_4282

 

"Alt-i-ett-radaren"
OSD-radaren fra ISPAS har potensiale for å dekke alle behov for radarovervåkning ved en oljeplattform. For i tillegg til å detektere olje, kan den også benyttes til overvåkning av fartøy og skipstrafikk, og den kan måle bølgehøyde og hastighet og retning på strøm i vannet. Dette kan være viktig informasjon ved en eventuell oljevernaksjon.

En utfordring med dagens teknologi er et relativt høyt antall falske alarmer. Dette forventes å bli betydelig redusert med den nye teknologien. Og siden man kan eliminere alle bevegelige deler forventes det at behovet for vedlikehold reduseres og at regularitet og oppe-tid blir forbedret.

Her skal den nye radaren installeres.

Picture1