Vi skal lete mer i Barentshavet

Lundin Norway planlegger å bore minst 5 egenopererte letebrønner på norsk sokkel i 2017, hvorav 4 er i Barentshavet og en i Nordsjøen. I tillegg skal det bores tre letebrønner neste år der vi er med som lisenspartner.

Vi har i flere år vært det ledende leteselskapet i den nordligste delen av norsk sokkel. Nå befester vi denne posisjonen ved å forlenge den pågående letekampanjen på Lopphøgda i den sørlige delen av Barentshavet.

"-Vi satser i dette området fordi vi tror det fortsatt ligger store uoppdagete ressurser her", sier administrerende direktør Kristin Færøvik. "I tiden fremover skal vi undersøke tre nye prospekter på Lopphøgda, og vi skal gjøre ytterligere avgrensning av funnene Alta og Gohta ", sier Færøvik.


Forlenger letekampanje

 Lundin Norway er allerede i gang med en omfattende letekampanje med riggen Leiv Eiriksson i området Lopphøgda. Kontrakten med riggselskapet gir mulighet for inntil 9 brønner. I september fullførte riggen en avgrensningsbrønn på Alta og gjennomførte en vellykket brønntest. Nå borer Leiv Eiriksson letebrønn på Neiden-prospektet på den nordlige delen av Lopphøgda.

“-Funnene vi allerede har gjort i Barentshavet bekrefter en ny letemodell. Denne kunnskapen gjør oss optimistiske for ytterligere muligheter i samme område”, sier letesjef i Lundin Norway, Halvor Jahre.

Det skal også bores ytterligere en avgrensningsbrønn på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen for å undersøke potensialet i den vestre delen av reservoaret. Lundin Norway startet produksjonen fra Edvard Grieg for snart ett år siden. Data fra produksjons- og injeksjonsbrønnene viser veldig gode egenskaper for reservoaret. Dette indikerer også at det kan ligge mer olje enn tidligere antatt i den vestre delen. Det ønsker vi å få et svar på med en avgrensningsbrønn. I beste fall kan det dreie seg om så mye som 30 millioner fat oljeekvivalenter.

 


Langsiktig og offensiv

 Det siste tiåret har Lundin Norway vært en svært aktiv leteaktør på norsk sokkel. Med unntak av Statoil har ingen andre selskap vært i nærheten av å ha tilsvarende høy leteaktivitet.

“-Dette er det beste beviset på at vi er en aktør som satser tungt og langsiktig på norsk sokkel”, sier administrerende direktør Kristin Færøvik. “Også gjennom perioden med til dels veldig lav oljepris de siste par årene har vi opprettholdt høy leteaktivitet fordi vi mener det er viktig. Både for det enkelte oljeselskap, men også for sysselsetting og verdiskaping i hele vår industri. Det er fortsatt slik at det vi finner i dag, er det vi skal leve av om ti år eller mer”, sier Færøvik.