Edvard Grieg

Edvard Grieg (tidligere kalt Luno) er et oljefelt i blokk 16/1 på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen. Feltet ligger i lisens PL338, 45 km sør for Grane- og Balder-feltene og 180 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble påvist i 2007 med letebrønnen 16/1-8.

Edvard Grieg (tidligere kalt Luno) er et oljefelt i blokk 16/1 på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen. Feltet ligger i lisens PL338, 45 km sør for Grane- og Balder-feltene og 180 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble påvist i 2007 med letebrønnen 16/1-8.


Edvard Grieg-feltet er bygget ut med en bunnfast plattform (jacket stålunderstell), med fullprosess-anlegg, tørre brønnhoder med ekstern jack-up drilling, og boligkvarter. Produksjonen startet den 28. november 2015.Edvard Grieg-plattformen er designet som et feltsenter og vil motta og prosessere hydrokarbonstrømmer fra andre funn i området. Det er lagt en egen oljerørledning fra Edvard Grieg-plattformen til det eksisterende Grane-oljerøret for eksport til oljeterminalen Sture. Tilsvarende er det lagt et eget gassrør til transportsystemet SAGE på britisk sokkel for eksport av rikgass til St. Fergus i Skottland.

De totale investeringene for utbyggingen er rundt 26 milliarder NOK.

Edvard Grieg-reservoaret ligger på ca. 1900 m dyp og består av trias-nedre kritt alluviale, eoliske og grunnmarine konglomerater og sandsteiner. Den nordligste avgrensningsbrønnen (16/1-15, Tellus) påtraff et reservoar bestående av porøst, oppsprukket grunnfjell underliggende et tynt sandsteinslag av nedre kritt alder.


Feltet inneholder undermettet olje uten en gass-kappe. Utvinnbare reserver er estimert til 206 millioner fat olje-ekvivalenter (32,75 Sm3). Forventet dagsproduksjon er 100 000 fat per dag fra tilsammen femten planlagte produksjonsbrønner. Trykket i reservoaret skal opprettholdes ved vanninjeksjon i fire injeksjonsbrønner. Tre produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn skal forbores. Disse skal plasseres i den sentrale delen av feltet, hvor 60% av feltets reserver er påvist i et opp til 50 meter tykt sandsteinslag med meget gode reservoaregenskaper. De gjenværende brønnene skal bores i dårligere kartlagte flankeområder.

PL338 ble tildelt Lundin Norway med 100% eierandel i desember 2004. Partnerskapet i dag består av Lundin Norway som operatør med 65% eierandel, samt Wintershall Norge med 15% eierandel og OMV Norge med 20% eierandel.


Nøkkeltall

Gross reserver (2P):

274 mill. fat o.e

Beliggenhet:

Blokk 16/1 i Nordsjøen

Hydrokarbontype:

Olje og gass

Funnbrønn:

16/1-8 (2007)

Produksjonsstart:

28. november 2015

Lisensinformasjon

Lisens:

PL338

Operatør:

Lundin Norway (65 %)

Partnere:

OMV Norge (20 %) og Wintershall Norge (15 %)

Reservoarbeskrivelse

Reservoaralder:

Trias, jura og nedre kritt

Avsetningsmiljø:

Alluviale, eoliske og grunn marine konglomerater og sandsteiner

Reservoardyp:

1 900 m

Produksjonsstrategi

Brønntyper:

11 oljeprodusenter og 4 vanninjektorer

Dreneringsplan:

Vanninjeksjon

Forventet platårate:

90 000 fat per dag

Forventet levetid:

30 år

Utbyggingsløsning

Bunnfast plattform

Eksport av olje og gass

Oljerørledning til Grane-oljerøret (Sture oljeterminal)

Gassrørledning til SAGE (Scottish Area Gas Evacuation)

Kontraktører og milepæler

Jacket:

Kontraktør:

Kværner Verdal AS

Byggeplass:

Verdal

Ferdigstillelse:

2014

Topside:

Kontraktør:

Kværner Stord AS

Byggeplass:

Stord og Egersund

Ferdigstillelse:

2015

Installasjon:

Kontraktør:

Saipem

Installasjon, jacket:

2014

Installasjon, dekk:

2015

Boring:

Kontraktør:

Rowan Companies

Produksjonsstart:

28. november 2015