Fire nye lisenser

Lundin Norway er tildelt andeler i 4 nye letelisenser på norsk sokkel i tildelingsrunde TFO 2016. For to av disse er vi i tillegg tildelt rollen som operatør.

–Tildelingen er i tråd med hva vi søkte om, og gir oss tilgang til interessant areal å lete i, sier letesjef Halvor Jahre. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi. Årets tildeling ble annonsert av olje- og energiminister Terje Søviknes tirsdag.


Satser videre i Barentshavet

I Barentshavet er vi tildelt operatørskap for PL902 og en eierandel på 50 %. Arealet er en forlengelse mot sør av området Lopphøgda som er kjerneområdet for vår leteaktivitet i Barentshavet. Vi gjorde funnet av Gohta i 2013 og Alta i 2014, begge i PL609 som ligger nord for den nye lisensen (PL902).

“Dette er i tråd med strategien vår om å sikre oss sammenhengende leteareal der vi ønsker å satse slik at vi kan sikre en effektiv utbyggingsstrategi for området. Vi fulgte samme strategi på Utsirahøyden i Nordsjøen der vi fant blant annet Edvard Grieg og Johan Sverdrup”, sier Halvor Jahre.

I Norskehavet er Lundin Norway tildelt operatørskap for PL889 (40 %)som ligger på Frøyahøyden utenfor Midt-Norge, og en eierandel i PL896 (20 %) i den nordlige delen av Norskehavet.

“Dette er områder med svært interessant geologi, og vi ser flere mulige letemodeller vi ønsker å teste i samarbeid med tilstøtende lisenser”, sier Jahre.


Mer volum til Alvheim?

Lisensen i Nordsjøen hvor vi er tildelt eierandel på (20 %) ligger ved Bøyla-feltet som er tilknyttet produksjonsskipet Alvheim FPSO. Om man finner tilleggsressurser av kommersiell størrelse i dette området vil man kunne bruke den eksisterende infrastrukturen, og også forlenge levetiden for Alvheim FPSO.


Lundin Norway AS lisensandeler tildelt i TFO 2016

  • PL869 i Nordsjøen (blokk 24/9, 12 og 25/7) med eierandel 20 %
  • PL886 i Norskehavet (blokk 6306/6, 8, 9) med eierandel 40 % *
  • PL896 i Norskehavet (blokk 6610/2, 3 og 6611/1, 2) med eierandel 20 %
  • PL902 i Barentshavet (blokk 71201, 2, 3, 4, 5, 6) med eierandel 50 % *

*operatør Lundin Norway AS