Lundin Norway ledergruppe

Epost: post@lundin-norway.no
Telefon: 67 00 20 00

 

Kristin Færøvik

Administrerende direktør

Charlotte Berge

Direktør for feltutvikling

Frøydis Eldevik

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Jørn Kokvold

HR-direktør

Kari Nielsen

Driftsdirektør

Jan Vidar Markmanrud

HMS-direktør

Jan Nagell

Finansdirektør

Halvor Jahre

Letedirektør

Morten Grini

Direktør for boring og brønn

Arild Dybvig

Direktør for forretningsutvikling og kommersielt

Per Øyvind Seljebotn

Direktør for reservoarutvikling