Leting

Reservoaret på Edvard Grieg ble skapt av storflom

Les mer

Lundin søker senior forretningsutvikler

Les mer

Samler olje- og gassindustrien til innovasjonskonferanse

Les mer

Lønnsom leting på norsk sokkel

Les mer

Nye lisenser til Lundin i 24. konsesjonsrunde

Les mer

Ny idékonkurranse for studenter

Les mer

Vil du bli vår nye forretningsanalytiker?

Les mer

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Les mer

Lisenstildeling styrker Lundin i kjerneområdene

Les mer

Vi rekrutterer geologer og geofysikere

Les mer

Smarte tanker for olje- og gassindustrien

Les mer

Test lover godt for utbygging i Barentshavet

Les mer