Om Lundin Norway

Åtte ledige stillinger

Les mer

Ledig stilling i Lundin

Les mer

Effektiv presisjonsboring på Edvard Grieg-feltet

Les mer

Smarte tanker for olje- og gassindustrien

Les mer

Johan Sverdrup feltsenter tar form

Les mer

Test lover godt for utbygging i Barentshavet

Les mer

Fra lesesal til Lundin

Les mer

Honnør til Lundin og til oljeindustrien

Les mer

Ny idékonkurranse for studenter - forlenget frist!

Les mer

Gode ideer ga uttelling

Les mer

Produserer mer enn forventet

Les mer

Funn i 6 av 7 prospekter i Barentshavet

Les mer