Om Lundin Norway

Reservoaret på Edvard Grieg ble skapt av storflom

Les mer

Lundin søker senior forretningsutvikler

Les mer

Boreprogrammet på Edvard Grieg ferdigstilt

Les mer

Samler olje- og gassindustrien til innovasjonskonferanse

Les mer

Lønnsom leting på norsk sokkel

Les mer

Nye lisenser til Lundin i 24. konsesjonsrunde

Les mer

Lundin dobler produksjonen med Johan Sverdrup

Les mer

Tester ny reservoartype i Barentshavet

Les mer

Ny idékonkurranse for studenter

Les mer

Vil du bli vår nye forretningsanalytiker?

Les mer

Studenter på premietur til Nordsjøen

Les mer

Ørkendynene i Nordsjøen

Les mer