Om Lundin Norway

Tester ny reservoartype i Barentshavet

Les mer

Ny idékonkurranse for studenter

Les mer

Vil du bli vår nye forretningsanalytiker?

Les mer

Studenter på premietur til Nordsjøen

Les mer

Ørkendynene i Nordsjøen

Les mer

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Les mer

Edvard Grieg gir jobb til 800

Les mer

Lisenstildeling styrker Lundin i kjerneområdene

Les mer

Vi rekrutterer geologer og geofysikere

Les mer

Skal gjøre flere prosjekter lønnsomme

Les mer

Effektiv presisjonsboring på Edvard Grieg-feltet

Les mer

Smarte tanker for olje- og gassindustrien

Les mer