Om Lundin Norway

Honnør til Lundin og til oljeindustrien

Les mer

Ny idékonkurranse for studenter

Les mer

Gode ideer ga uttelling

Les mer

Produserer mer enn forventet

Les mer

Funn i 6 av 7 prospekter i Barentshavet

Les mer

Edvard Grieg vokser

Les mer

Vi ansetter nyutdannede

Les mer

Oljefunn i Barentshavet

Les mer

Sommerjobb hos Lundin

Les mer

F&U – Innovasjon som samfunnsansvar

Les mer

To ledige stillinger i driftsorganisasjonen

Les mer

På plass i sjefsstolen

Les mer