Om Lundin Norway

Edvard Grieg gir jobb til 800

Les mer

Lisenstildeling styrker Lundin i kjerneområdene

Les mer

Vi rekrutterer geologer og geofysikere

Les mer

Skal gjøre flere prosjekter lønnsomme

Les mer

Effektiv presisjonsboring på Edvard Grieg-feltet

Les mer

Smarte tanker for olje- og gassindustrien

Les mer

Johan Sverdrup feltsenter tar form

Les mer

Test lover godt for utbygging i Barentshavet

Les mer

Fra lesesal til Lundin

Les mer

Honnør til Lundin og til oljeindustrien

Les mer

Ny idékonkurranse for studenter - forlenget frist!

Les mer

Gode ideer ga uttelling

Les mer