• Lundin Norway er tuftet på en eventyrlig letesuksess

    og har gjort mange og store funn på norsk sokkel. Denne suksessen kan tilskrives kompetente og erfarne letefolk som er gitt spillerom til å bruke kunnskapen sin på best mulig måte. Sammen gjør de oss til kanskje verdens beste leteselskap.

    Les mer

Leting

Eierskap i
62
lisenser på norsk sokkel

Lundin lisenser på norsk sokkel

Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Effektiv presisjonsboring på Edvard Grieg-feltet

Enkel løsning henter verdifull informasjon

300 millioner år med hydrokarboner

Barentshavets geologi - variert og lovende

Vi skal lete mer i Barentshavet

Viktig lisenstildeling for Lundin Norway

Driften av Edvard Grieg-plattformen gir arbeid til
600
mennesker