• Lundin Norway er tuftet på en eventyrlig letesuksess

    og har gjort mange og store funn på norsk sokkel. Denne suksessen kan tilskrives kompetente og erfarne letefolk som er gitt spillerom til å bruke kunnskapen sin på best mulig måte. Sammen gjør de oss til kanskje verdens beste leteselskap.

    Les mer

Leting

Tror på olje-æra i Barentshavet

Oljedirektoratet har lagt fram en ny rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene. Med en forsvarlig forvaltning, ny teknologi og stegvis tilnærming tror de Barentshavet blir det viktigste området for å opprettholde produksjon fra norsk sokkel.

Seismikkteknologien "TopSeis" kan knekke letekoden i Barentshavet

Banebrytende seismikkteknologi og unike arbeidsmetoder tar Lundin Norway nærmere nye funn i sørlige Barentshavet.

Vi tildeler kontrakt for brønnoperasjoner til Rowan Norge

Kontrakten gjelder permanent plugging av fire brønner og boring av tre produksjonsbrønner. I tillegg ligger det en opsjon i kontrakten på ytterligere fire brønner. Arbeidet skal utføres med den oppjekkbare riggen Rowan Viking.

Fant 140 millioner år gamle tenner i letebrønn

I kritt-tiden svømte det en rovfisk i Nordsjøen. Nå har geologer i Lundin Norway funnet fiskens tenner 1800 meter under havbunnen.
Eierskap i
82
lisenser på norsk sokkel

Lundin lisenser på norsk sokkel

Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten

Effektiv presisjonsboring på Edvard Grieg-feltet

Enkel løsning henter verdifull informasjon

300 millioner år med hydrokarboner

Barentshavets geologi - variert og lovende

Vi skal lete mer i Barentshavet

Viktig lisenstildeling for Lundin Norway

Driften av Edvard Grieg-plattformen gir arbeid til
600
mennesker