• Innovasjon som samfunnsansvar

    Gode ideer og nye løsninger er avgjørende for at vi skal kunne stadig forbedre oss. I Lundin starter dette arbeidet med våre ansattes skarpe hoder og en tilrettelegging for å dele all kunnskap som sitter i disse hodene.

    Les mer

Om Lundin

Vi søker tre nye kolleger

Vi behøver flere flinke folk til reservoaravdelingen. Nå har vi ledige stillinger som petroleumsingeniør, senior petroleumsingeniør og seniorgeolog/-geofysiker.

Sokkelens laveste produksjonskostnad blir enda lavere

Lundin Norway har norsk sokkels laveste kostnad per fat produsert olje. I år skal kostnadene per fat ytterligere ned.

Edvard Grieg gir jobb til 800

Driften av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen sikrer om lag 800 arbeidsplasser årlig. Det viser beregninger Menon Economics har gjort for Lundin Norway. Feltet gir dermed en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst ut over inntektene fra selve petroleumsproduksjonen.

Studenter på premietur til Nordsjøen

En reise til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen var førstepremien i studentkonkurransen «Vis oss ideen din». Konkurransevinnerne fikk en opplevelse som er få forunt.
Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Lundin Norway ledergruppe