• Innovasjon som samfunnsansvar

    Gode ideer og nye løsninger er avgjørende for at vi skal kunne stadig forbedre oss. I Lundin starter dette arbeidet med våre ansattes skarpe hoder og en tilrettelegging for å dele all kunnskap som sitter i disse hodene.

    Les mer

Om Lundin

Bli med og forme et oljeselskap for fremtiden

Ny kompetanse og teknologi kombinert med industrierfaring og solide støttefunksjoner er nøkkelen for å lykkes som oljeselskap i fremtiden. Nå ansetter vi noen av de som skal hjelpe oss å nå de ambisiøse målene vi har satt oss.

Edvard Grieg gir jobb til 800

Driften av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen sikrer om lag 800 arbeidsplasser årlig. Det viser beregninger Menon Economics har gjort for Lundin Norway. Feltet gir dermed en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst ut over inntektene fra selve petroleumsproduksjonen.

Nå starter utbyggingen av Solveig

I dag leverer vi plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfeltet Solveig i Nordsjøen. Feltet bygges ut som en havbunnsinstallasjon tilknyttet Edvard Grieg-plattformen. TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen.

Det har blitt lett å overse effektene næringen har for samfunnet

En ny analyse viser at olje- og gassnæringen sysselsetter 225.000 mennesker i Norge. Kristin Færøvik er styreleder i Norsk olje og gass og kunne i dag overrekke olje- og energiministeren den ferske ringvirkningsstudien.
Det er
375
ansatte i Lundin Norway

Lundin Norway ledergruppe