• Produksjon

    Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Denne muligheten har vi benyttet til å fjerne 80 % av de arbeidsprosedyrene som man tradisjonelt har benyttet, samtidig som vi har gjort de bedre.

    Les mer

Produksjon

Ledige stillinger i driftsorganisasjonen

Vi skal ansette en senior mekanisk ingeniør til vårt operasjonssenter på Lysaker, og en instrumenttekniker til offshore-teamet på Edvard Grieg. Søknadsfrist for begge stillingene er 10. januar.

Edvard Grieg vokser

Reserveanslagene for Edvard Grieg er tidligere økt to ganger siden produksjonsstart i november 2015. Nå har vi hentet informasjon fra en ny avgrensningsbrønn som gir grunnlag for ytterligere økning med mellom 10 og 30 millioner fat oljeekvivalenter.

Del 2 - Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 2:4, Karstifiserte karbonater. Estimater viser at rundt halvparten av verdens reserver av olje og gass finnes i oppsprukket karbonatbergarter. Disse kan være kjemisk oppløst, eller karstifisert. For første gang i norsk sokkels historie skal Lundin Norway i sommer produsere olje og gass fra karstifiserte karbonater.

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 1:4, Oppsprukket grunnfjell. Det finnes mye granittisk grunnfjell på norsk sokkel. Men skal granitten ha reservoaregenskaper må den være kraftig oppsprukket og ha vært utsatt for forvitring. Til nå er oljeforekomster i grunnfjell ikke ansett som drivverdig. Det håper Lundin å motbevise på Rolvsnes i Nordsjøen.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten
Forventet produksjon 2018:
78-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Sokkelens beste ettåring

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

To ledige stillinger i driftsorganisasjonen