• Produksjon

    Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Denne muligheten har vi benyttet til å fjerne 80 % av de arbeidsprosedyrene som man tradisjonelt har benyttet, samtidig som vi har gjort de bedre.

    Les mer

Produksjon

Åpner for sanntids datadeling mellom Edvard Grieg og Ivar Aasen

Fram til nå har operatørselskapene i prinsippet delt minst mulig. Lundin og AkerBP legger nå til rette for å dele driftsdata på bred front. Dette gir positive effekter for begge selskapene.

Rosenberg WorleyParsons skal gjøre modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen

Lundin Norway og lisenspartnerne i lisens PL338 tildeler Stavangerbedriften Rosenberg WorleyParsons en kontrakt for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten gir viktige ringvirkninger lokalt og regionalt, og vil på det meste sikre arbeid til 150 personer.

Bli med og forme et oljeselskap for fremtiden

Ny kompetanse og teknologi kombinert med industrierfaring og solide støttefunksjoner er nøkkelen for å lykkes som oljeselskap i fremtiden. Nå ansetter vi noen av de som skal hjelpe oss å nå de ambisiøse målene vi har satt oss.

Nå starter utbyggingen av Solveig

I dag leverer vi plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfeltet Solveig i Nordsjøen. Feltet bygges ut som en havbunnsinstallasjon tilknyttet Edvard Grieg-plattformen. TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten
Forventet produksjon 2019:
75-95
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Sokkelens beste ettåring

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

To ledige stillinger i driftsorganisasjonen