• Produksjon

    Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Denne muligheten har vi benyttet til å fjerne 80 % av de arbeidsprosedyrene som man tradisjonelt har benyttet, samtidig som vi har gjort de bedre.

    Les mer

Produksjon

Lundin med betydelig kontrakt til TechnipFMC

TechnipFMC tildeles kontrakt for design, innkjøp, fabrikasjon og installasjon i forbindelse med utbygging av Luno II-feltet, og utviklingen av Rolvsnes-funnet. Luno II og Rolvsnes ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen og skal knyttes til Edvard Grieg-plattformen.

Befester posisjonen på Utsirahøyden

Lundin Norway kjøper Lime Petroleums andeler i Rolvsnes-funnet og Goddo-prospektet på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Åpner for sanntids datadeling mellom Edvard Grieg og Ivar Aasen

Fram til nå har operatørselskapene i prinsippet delt minst mulig. Lundin og AkerBP legger nå til rette for å dele driftsdata på bred front. Dette gir positive effekter for begge selskapene.

Rosenberg WorleyParsons skal gjøre modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen

Lundin Norway og lisenspartnerne i lisens PL338 tildeler Stavangerbedriften Rosenberg WorleyParsons en kontrakt for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten gir viktige ringvirkninger lokalt og regionalt, og vil på det meste sikre arbeid til 150 personer.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten
Forventet produksjon 2019:
75-95
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Sokkelens beste ettåring

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

To ledige stillinger i driftsorganisasjonen