• Produksjon

    Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Denne muligheten har vi benyttet til å fjerne 80 % av de arbeidsprosedyrene som man tradisjonelt har benyttet, samtidig som vi har gjort de bedre.

    Les mer

Produksjon

Ledige stillinger i driftsorganisasjonen

Vi skal ansette en senior mekanisk ingeniør til vårt operasjonssenter på Lysaker, og en instrumenttekniker til offshore-teamet på Edvard Grieg. Søknadsfrist for begge stillingene er 10. januar.

Edvard Grieg vokser

Reserveanslagene for Edvard Grieg er tidligere økt to ganger siden produksjonsstart i november 2015. Nå har vi hentet informasjon fra en ny avgrensningsbrønn som gir grunnlag for ytterligere økning med mellom 10 og 30 millioner fat oljeekvivalenter.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten
Forventet produksjon 2017:
80-85
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Sokkelens beste ettåring

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

To ledige stillinger i driftsorganisasjonen