• Produksjon

    Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Denne muligheten har vi benyttet til å fjerne 80 % av de arbeidsprosedyrene som man tradisjonelt har benyttet, samtidig som vi har gjort de bedre.

    Les mer

Produksjon

Vi skal ansette senior driftsingeniør

Lundin Norway behøver flere flinke folk til driftsavdelingen. Nå har vi ledig stilling som senior driftsingeniør.

Ungdomspolitikere på offshore-tur

Så godt som alle ungdomspartiene i Norge var representert da Lundin Norway inviterte til tur offshore med omvisning på Edvard Grieg-plattformen.

Alt klart for innovasjonskonferansen Godt tenkt!

Innovasjonskonferansen Godt tenkt! 2018 arrangeres torsdag 18. oktober. Nå er alle tema og foredragsholdere klare. Se hele programmet og meld deg på. Gratis er det også!

Del 2 - Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 2:4, Karstifiserte karbonater. Estimater viser at rundt halvparten av verdens reserver av olje og gass finnes i oppsprukket karbonatbergarter. Disse kan være kjemisk oppløst, eller karstifisert. For første gang i norsk sokkels historie skal Lundin Norway i sommer produsere olje og gass fra karstifiserte karbonater.
Produksjonen fra Edvard Grieg-feltet vil gi minst
20
milliarder i skatteinntekter for Staten
Forventet produksjon 2018:
78-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag

Sokkelens beste ettåring

Island Innovator skal bore avgrensningsbrønn

To ledige stillinger i driftsorganisasjonen