• Utvikling av felt, ikke innvikling…

    En feltutbygging kan koste flere titalls milliarder kroner. Lundin følger noen enkle men ekstremt viktige prinsipper for å unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Oppskriften har vist seg å fungere svært bra.

    Les mer

Utbygging

Nå starter utbyggingen av Solveig

I dag leverer vi plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfeltet Solveig i Nordsjøen. Feltet bygges ut som en havbunnsinstallasjon tilknyttet Edvard Grieg-plattformen. TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen.

Vi tildeler kontrakt for brønnoperasjoner til Rowan Norge

Kontrakten gjelder permanent plugging av fire brønner og boring av tre produksjonsbrønner. I tillegg ligger det en opsjon i kontrakten på ytterligere fire brønner. Arbeidet skal utføres med den oppjekkbare riggen Rowan Viking.

Lundin med betydelig kontrakt til TechnipFMC

TechnipFMC tildeles kontrakt for design, innkjøp, fabrikasjon og installasjon i forbindelse med utbygging av Luno II-feltet, og utviklingen av Rolvsnes-funnet. Luno II og Rolvsnes ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen og skal knyttes til Edvard Grieg-plattformen.

Beslutter prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet i Nordsjøen

Lundin Norway og lisenspartner OMV vil gjennomføre prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet. Reservoaret består av oppsprukket forvitret grunnfjell. Det har aldri blitt produsert fra denne type reservoar på norsk sokkel tidligere. Derfor blir testen avgjørende for å kunne modne feltet fram mot en utbygging.
Forventet produksjon 2019:
75-95
tusen fat oljeekvivalenter hver dag
Eierskap i
82
lisenser på norsk sokkel

Tildeler tre kontrakter for Luno II

Sokkelens beste ettåring

Vellykket avgrensning av Alta-funnet