• Utvikling av felt, ikke innvikling…

    En feltutbygging kan koste flere titalls milliarder kroner. Lundin følger noen enkle men ekstremt viktige prinsipper for å unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Oppskriften har vist seg å fungere svært bra.

    Les mer

Utbygging

Vellykket avgrensningsbrønn og prøveproduksjon på Alta

Lundin Norway, som operatør for utvinningstillatelse 609, har sammen med partnerne nettopp gjennomført en vellykket avgrensningsbrønn og prøveproduksjon på Alta-funnet på Lopphøgda i sørlige Barentshavet.

Unngikk ett års forsinkelse gjennom unikt samarbeid

Takket være tett samarbeid og en fleksibel avtale med leverandøren, har Lundin Norway unngått det som kunne bli ett års forsinkelse for utbyggingen av Luno II.

Vi tildeler kontrakt for brønnoperasjoner til Rowan Norge

Kontrakten gjelder permanent plugging av fire brønner og boring av tre produksjonsbrønner. I tillegg ligger det en opsjon i kontrakten på ytterligere fire brønner. Arbeidet skal utføres med den oppjekkbare riggen Rowan Viking.

Lundin med betydelig kontrakt til TechnipFMC

TechnipFMC tildeles kontrakt for design, innkjøp, fabrikasjon og installasjon i forbindelse med utbygging av Luno II-feltet, og utviklingen av Rolvsnes-funnet. Luno II og Rolvsnes ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen og skal knyttes til Edvard Grieg-plattformen.
Forventet produksjon 2019:
75-95
tusen fat oljeekvivalenter hver dag
Eierskap i
82
lisenser på norsk sokkel

Tildeler tre kontrakter for Luno II

Sokkelens beste ettåring

Vellykket avgrensning av Alta-funnet