• Utvikling av felt, ikke innvikling…

    En feltutbygging kan koste flere titalls milliarder kroner. Lundin følger noen enkle men ekstremt viktige prinsipper for å unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Oppskriften har vist seg å fungere svært bra.

    Les mer

Utbygging

Boreprogrammet på Edvard Grieg ferdigstilt

Alle de 14 planlagte brønnene på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen er ferdigstilt. Samtlige brønner leverer som forventet eller bedre, og programmet er gjennomført under budsjett.

Del 2 - Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 2:4, Karstifiserte karbonater. Estimater viser at rundt halvparten av verdens reserver av olje og gass finnes i oppsprukket karbonatbergarter. Disse kan være kjemisk oppløst, eller karstifisert. For første gang i norsk sokkels historie skal Lundin Norway i sommer produsere olje og gass fra karstifiserte karbonater.

Tester ny reservoartype i Barentshavet

Lundin Norway har startet forberedelser for å teste en helt ny type oljereservoar i Alta-funnet i Barentshavet. Funnet består av det som kalles karstifiserte karbonater. Om den to måneder lange produksjonstesten blir vellykket vil det være et viktig steg mot en eventuell utbygging, og den kan bidra til å øke ressurspotensialet i Barentshavet betydelig.

Skal gjøre flere prosjekter lønnsomme

Lundin Norway og TechnipFMC inngår samarbeidsavtale som skal gjøre flere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel lønnsomme. Kompetansen i begge selskapene skal utnyttes bedre for å finne de smarteste løsningene.
Forventet produksjon 2018:
78-82
tusen fat oljeekvivalenter hver dag
Eierskap i
62
lisenser på norsk sokkel

Tildeler tre kontrakter for Luno II

Sokkelens beste ettåring

Vellykket avgrensning av Alta-funnet