• Utvikling av felt, ikke innvikling…

    En feltutbygging kan koste flere titalls milliarder kroner. Lundin følger noen enkle men ekstremt viktige prinsipper for å unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Oppskriften har vist seg å fungere svært bra.

    Les mer

Utbygging

Skal gjøre flere prosjekter lønnsomme

Lundin Norway og TechnipFMC inngår samarbeidsavtale som skal gjøre flere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel lønnsomme. Kompetansen i begge selskapene skal utnyttes bedre for å finne de smarteste løsningene.

Smarte tanker for olje- og gassindustrien

De fleste er enige i at ny teknologi og smarte løsninger er avgjørende for at norsk olje- og gassindustri skal kunne fornye og forbedre seg. Men hva ligger egentlig foran oss? Det ønsker Lundin Norway og Norsk Petroleumsforening å belyse på konferansen Godt tenkt! Meld deg på nå.

Fra lesesal til Lundin

I løpet av sommeren tar Lundin Norway imot hele 27 studenter som skal ha sommerjobb i selskapet. Målet er at de skal få muligheten til å bryne seg på reelle oppgaver og prosjekter, og ikke minst bli kjent med Lundin og bransjen vi opererer i.

Edvard Grieg vokser

Reserveanslagene for Edvard Grieg er tidligere økt to ganger siden produksjonsstart i november 2015. Nå har vi hentet informasjon fra en ny avgrensningsbrønn som gir grunnlag for ytterligere økning med mellom 10 og 30 millioner fat oljeekvivalenter.
Forventet produksjon 2017:
80-85
tusen fat oljeekvivalenter hver dag
Eierskap i
62
lisenser på norsk sokkel

Tildeler tre kontrakter for Luno II

Sokkelens beste ettåring

Vellykket avgrensning av Alta-funnet